Про мобілізаційну підготовку

Запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком: другий розряд — до 50 років.

Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком: другий розряд:

 • молодший офіцерський склад — до 55 років;
 • старший офіцерський склад:
  * майор (капітан 3-го рангу), підполковник (капітан 2-го рангу)
 • до 55 років;
  * полковник (капітан 1-го рангу) — до 60 років;
 • вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов’язані жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі — 50 років.

Після переведення військових частин на організацію та штати воєнного часу для призваних військовозобов’язаних розпочинається проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Звільнення (демобілізація) військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, час та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України.
Демобілізація буде проведена поетапно, протягом певного часу.

Довідково. Закон від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (зі змінами) «Про військовий обов’язок і військову службу»:

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов’язку в запасі

Види військової служби: військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Стаття 26. Звільнення з військової служби.

Звільнення зі служби проводиться:

 • а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені терміни служби, — на підставі Указу Президента України;
 • б) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, — у разі оголошення демобілізації, у терміни, встановлені Президентом України.

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені терміни, можуть бути за рішенням Президента України затримані на службі на термін до шести місяців.

У разі настання особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, а також військовослужбовці, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку.

Закон від 21.10.1993р. № 3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», абзац шостий статті 1:

демобілізація — комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати мирного часу.

Відповідно до частини десятої статті 1 Закону від 25.03.1992р. № 2232-ХІІ (зі змінами) «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані:

 • прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
 • проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер (частина п’ята статті 22 Закону від 21.10.1993р. № 3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

Відділ інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення Косівської РДА.

«Гуцульський край», №25, 19.06.2015 року

Share