Порядок виділення земельних ділянок учасникам АТО

Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону «Про статус ветеранів війни, гаранти їх соціального захисту» учасникам бойових дій надаються, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо).

Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а саме у таких розмірах: для ведення садівництва — не більше 0,12 га; для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га; для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га.

Процедура виділення земельних ділянок

Відповідно до Земельного кодексу України, зацікавлені в одержанні у власність земельної ділянки безоплатно із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу. У клопотанні зазначають цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, розглядає клопотання у місячний термін і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляють за замовленням громадян суб’єкти господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом, у терміни, що обумовлені угодою сторін.

Розроблений проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держземагентства України, а у разі розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій планується розташування об’єкта будівництва, — із структурними підроздіпами районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.

Після погодження проекту землеустрою громадянину необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора за місцем розташування земельної ділянки із заявою про проведення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Процедуру державної реєстрації земельної ділянки встановлено пунктами 107-115 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17 жовтня 2012 року №1051.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, у двотижневий термін з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із Законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Згідно з статтями 125,126 Кодексу право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформляється відповідно до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Хто передає земельні ділянки у власність?

Разом з тим зазначаємо, що згідно із частиною першою статті 122 Кодексу сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Відповідно до частини четвертої цієї статті центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Згідно з Положенням про Державне агентство земельних ресурсів України Головне управління, відповідно до покладених на нього завдань, передає відповідно до закону земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або в користування для всіх потреб в межах області.

Термін та вартість здійснення заходів щодо виділення земельних ділянок

  • Подання клопотання військовослужбовця про надання дозволу на розробку землевпорядної документації до відповідного органу виконавчої влади, місцевого самоврядування у момент подання (безкоштовно).
  • Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою — до 30 днів (безкоштовно).
  • Розробка землевпорядної документації — не біпьше 6 місяців (вартість визначається договором).
  • Погодження землевпорядної документації — до 10 робочих днів (безкоштовно).
  • Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі — до 14 робочих днів (безкоштовно).
  • Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у максимально стислі терміни (безкоштовно).
  • Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі — 14 робочих днів (119 грн. — держмито та 120 грн. — витяг із Держреєстру прав).

І. Сайнюк,
завідувач сектору Державного земельного кадастру.

«Гуцульський край», №24, 12.06.2015 року

Share