Права осіб, які мобілізовані на військову службу

Захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу. Порядок проведення мобілізації регулюють Закони України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», та інші нормативно-правові акти України.

Мобілізація триває у термін визначений Указом Президента України, так згідно з Указами Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17.03.14 №303/2014, від 06.05.14 №454/2014 її термін становить 45 діб, та полягає в проведенні комплексу заходів планомірного переведення Збройних сил України, інших військових формувань, — на організацію і штати воєнного часу.

Довідково: Закон України від 21.10.1993р. №3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» абзац четвертий статті 1: мобілізація — комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Тому, в цей час на протязі 45 діб місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов’язаних та техніки національної економіки для доукомплектування  військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до штатів воєнного часу (з 18.03.2014р. по 2.05.2014р. та з 7.05.2014р. по 2.06.2014р.).

Військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці, в наслідок чого, на них розповсюджуються пільги передбачені Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», Кодексу законів про працю та інших нормативно-правових актів.

При цьому часткова мобілізація полягає в призові на військову службу військовозобов’язаних лише до визначених військових частин Збройних сил України.

Довідково. Закон України від 21.10.1993р. №3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» частина третя статті 4: часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Призов здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати, а резервістів — командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

Довідково. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» частина п’ята статті 22: призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов’язаних Служби безпеки України — Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов’язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — відповідні органи управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

При цьому, громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у терміни, які зазначені в отриманих ними документах (персональних повістках, мобілізаційних розпорядженнях тощо).

Довідково. Закон України від 21.10.1993р. №3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» частина третя статті 22:

3. Під час мобілізації та переведення Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у терміни, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов’язані Служби безпеки України — керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у терміни, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

Водночас, керівники підприємств організацій та установ у відповідності до чинного законодавства зобов’язані забезпечувати своєчасне прибуття їх працівників до військових частин, або комісаріатів в установлені терміни.

Довідково. Закон України від 21.10.1993 р. №3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» частина перша статті 21.

Відділ інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення Косівської РДА.
(Продовження — у наступних Номерах).

«Гуцульський край», №21, 22.05.2015 року

Share