Окремі гаранти для військовозобов’язаних

У зв’язку з численними запитами керівників підприємств, установ та організацій щодо дотримання чинного законодавства щодо працівників-військовозобов’язаних, яких призвано на збори, а також часткової мобілізації редакція звернулася за роз’ясненням до головного державного інспектора праці ТДІзПП в Івано-Франківській області В.О.Соколовської.

У разі призову на навчальні збори згідно з статтею 13 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» за громадянами України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності. Витрати, пов’язані з наймом житла на період навчання зазначених у частині першій цієї статті громадян України, оплатою вартості проїзду до місця навчання (зборів) і назад та виплатою середнього заробітку за основним місцем роботи, здійснюють за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або вповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали. Виплату середнього заробітку військовозобов’язаним, призваним на збори, проводять підприємства, установи та організації, де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами. Розрахунок середнього заробітку здійснюють згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Середньомісячну заробітну плату обчислюють виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата згідно з п.8 зазначеної Постанови. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середню заробітну плату обчислюють виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Середня заробітна плата зберігається як на основній, так і на сумісних роботах (п. 7 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і резервістів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 12.03.2007р. №80).

Особам, призваним на збори, виплачують заробітну плату за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середню заробітну плату за перші півмісяця зборів. За решту часу перебування на зборах виплату заробітної плати провадиться у звичайні терміни, установлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний. Особи, які проходять збори з відривом від виробництва, використовують вихідні, святкові та неробочі дні згідно з розпорядком, установленим командуванням, що провадить збори. У разі, якщо військовозобов’язаний був призваний на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, останні підлягають продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший термін.

Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачують грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Згідно з зазначеною Інструкцією, військовозобов’язаним, які тимчасово не працюють на день призову на збори, за весь період зборів, враховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зазначене грошове забезпечення виплачують при поданні ними довідки з державної служби зайнятості про те, що вони зареєстровані як такі, що шукають роботу. Таким чином, за працівниками, призваними у встановленому порядку на збори, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата.

(Продовження — у наступному номері).

«Гуцульський край», №13, 27.03.2015 року

Share