Особливості укладання контрактів з цивільними громадянами та військовослужбовцями, яких приймають на військову службу за контрактом

Законами України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації» від 20.05.2014 №1275Л/ІІ, у тому числі — до ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (набрав чинності 9 червня 2014 року), внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — Закон України) щодо:

1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів, на які можливо укладати контракт (у тому числі короткостроковий контракт).

2. Спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду.

3. Розширення кола громадян, яких можуть приймати на військову службу за контрактом.

Зокрема передбачено:

 • прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації;
 • укладання короткострокового контракту на проходження військової служби до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років;
 • прийняття на військову службу за контрактом осіб, які мають базову середню освіту;
 • прийняття на військову службу за контрактом осіб до отримання результатів спеціальної перевірки (під час кризової ситуації) або без проведення спеціальної перевірки (під час мобілізації та (або) введення воєнного стану).

Розширено можливості кандидатів у виборі термінів контрактів (у тому числі короткостроковий контракт).

1. Закон України впровадив можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту, до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, для наступних осіб:

 • військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військовослужбовців строкової військової служби (які вислужили встановлені строки військової служби, або ті, яким залишилось менше одного місяця до завершення строків військової служби);
 • громадян України призовного віку;
 • громадян України (військовозобов’язаних та жінок).

Термін дії контракту у пункті третьому контракту про проходження військової служби викладати за змістом: «до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію».

2. Після оголошення демобілізації звільнення військовослужбовців: які уклали короткострокові контракти; військовослужбовців, призваних на військову службу по мобілізації; військовослужбовців строкової військової служби — буде проводитись однаково та поетапно (у терміни, визначені Указом Президента України, наказами і розпорядженнями Міністра оборони України та Генерального штабу ЗС України).

Тобто, одночасно з відповідними етапами демобілізації будуть підлягати звільненню (якщо вони не виявили бажання продовжити військову службу за новим тривалим контрактом):

 • військовослужбовці за призовом по мобілізації;
 • колишні військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, які уклали короткостроковий контракт;
 • військовослужбовці строкової військової служби;
 • колишні військовослужбовці строкової військової служби, які уклали короткостроковий контракт.

Розширено коло громадян, яких можуть приймати на військову службу за контрактом.

Закон дозволяє здійснювати відбір з числа громадян призовного віку, які мають базову середню освіту, що дозволяє збільшити людський ресурс для прийняття на військову службу за контрактом.

Тобто, на військову службу за контрактом осіб рядового складу приймають:

 • військовослужбовців рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації;
 • військовослужбовців рядового складу, які проходять строкову військову службу;
 • громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;
 • військовозобов’язаних, резервістів, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінок з відповідною освітою віком від 18 до 40 років.

Мотивація і переваги для військовослужбовців, які укладають короткостроковий контракт.

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 3 000 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.

Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час (казармений стан для військовослужбовців строкової служби).

Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

 • гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
 • значно вищий ніжу цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
 • регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
 • можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави, без відриву від служби;
 • участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.

Тому, виконуючи, Державну програму розвитку Збройних сил України, Косівсько-Верховинський об’єднаний районний військовий комісаріат продовжує кампанію щодо відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом, — чоловіків віком від 18 до 40 років, придатних за станом здоров’я.

Місце проходження служби кандидат обирає сам, а пропозиції на цей час є по всій Україні.

Шановні краяни! Звертайтесь, будемо раді надати допомогу.

В. Андріюк,
в.о. військового комісара Косівсько-Вврховинського об’єднаного районного військового комісаріату, майор.

«Гуцульський край», №6, 6.02.2015 року

Share