Проведення мітингів і демонстрацій

Мітинг — це організована форма політичних дій, у якого є організатори, мета та завдання. Як і будь-яке багатолюдне зібрання він може перетворитися у стихійний некерова-ний процес і супроводжуватися раптовою зміною настроїв учасників, вибухом емоцій, бурхливими пристрастями.

Демонстрація — масова хода, публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій. У ній також є організатори, мета та завдання.

Згідно з чинним законодавством вирішення питання про проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій та інших масових заходів, а також здійснення контролю за забезпеченням під час їх проведення громадського порядку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

До виконавчого органу місцевої ради організатори надають відповідне повідомлення, не пізніше ніж за десять днів до проведення заходу.

— Хто може звернутися із заявою на проведення мітингу, вуличного походу і демонстрації?

— Із заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації до виконавчих органів місцевого самоврядування можуть звертатися особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, — уповноважені трудових колективів підприємств, установ і організацій, органів кооперативних та інших громадських організацій, органів громадської самодіяльності та окремих груп громадян.

— Куди необхідно подати заяву, в якій формі та в який термін?

— Заяву про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подають до виконавчого органу місцевої ради в письмовій формі не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати їх проведення. У заяві зазначають мету, форму, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувану кількість учасників, прізвища, імена та по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дату подачі заяви. Виконавчий орган розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніше ніж за п’ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Якщо виконавчий орган виявить порушення законодавства з боку організаторів масових заходів, то він повинен звернулися до суду із заявою про заборону їх проведення. При цьому виконавчий орган має право, за потреби запропонувати тим, хто звернувся із заявою, інші час і місце проведення заходу. Рішення і дії, які порушують право на проведення зборів, мітингів та демонстрацій, можуть бути оскаржені у суді.

— Чи існує обмеження щодо проведення акцій протесту?

– Конституція України в ч.2 ст.39 пояснює, що право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації можна обмежити винятково «з метою попередження заворушень чи злочинів, для охорони здоров’я населення захисту прав і свобод інших людей». Зміст цієї статті відповідає Положенням міжнародних договорів.

— За які порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій настає адміністративна та кримінальна, відповідальність?

— Адміністративна відповідальність настає за:

  • порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст. 185-1 КпАГІ України);
  • надання посадовими особами приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів (ст. 185-2 КпДП України) з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або Демонстрацій.

Кримінальну відповідальність застосовують за:

  • організацію масових безпорядків, що супроводжувалися насильством.над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовували як зброю, а також активну участь у масових безпорядках (стаття 71 КК України);
  • організацію, активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок або пов’язані з явною непокорою законним вимогам представників влади, або, якщо вони спричинили порушення роботи транспорту, державних або громадських підприємств, установ, організацій (ст. 187-3 КК України);
  • порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за такі ж дії (стаття 187-4 КК України);
  • захоплення державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі установ, організацій, підприємств та деякі інші злочини (ст. 187-4 КК України).

М. АТАМАНЮК,
начальник Косівського РВ УМВС, підполковник міліції.

«Гуцульський край», №5, 30.01.2015 року

Share