Якими пільгами користуються учасники АТО та члени їх сімей? Якими будуть пільги в учасників АТН у майбутньому?

Учасникам бойових дій відповідно до статті 12 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надають такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір, порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначає Кабінет Міністрів України;

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на зниження плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, іншими) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надають знижку при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на зниження плати, та додатково — 10,5 кв. метра на сім’ю). Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на зниження плати, та 21 кв. метр — на сім’ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, втому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і Міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування після виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках і першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у
зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування — у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва, городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих осіб і забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються житловою площею, у тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад і державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво, придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надають у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту зі знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового і митного законодавства;

19) позачергове користування усіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення удома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів, на курси для одержання відповідних професій. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій і членам їх сімей, що проживають разом з ними. Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 цієї статті, визначається у максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на зниження плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється у максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно, до 5-го травня, учасникам бойових дій виплачують разову грошову допомогу у розмірі, який визначає Кабінет Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про державний бюджет України.

І. СОКІВКА,
заступник військового комісара Косівсько-Верховинського ОРВК.

«Гуцульський край», №1–2, 2.01.2015 року

Share