Порядок надання адміністративних послуг з державного земельного кадастру

Повноваження територіальних органів Держземагентства щодо оформлення земельних ділянок та інших об’єктів державного земельного кадастру визначені у Законі «Про Державний земельний кадастр та Порядок ведення Державного земельного кадастру», який затверджено постановою КМУ від 17 жовтня 2012 року.

Перелік адміністративних послуг, що надає відділ Держземагентства у районі, визначені Постановою Кабінету Міністрів «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг». Для спрощення порядку надання адміністративних послуг у відділі державного земельного кадастру документи приймає та видає один спеціаліст.

Надання адміністративних послуг здійснюють головні спеціалісти відділу, на яких покладені обов’язки державного кадастрового реєстратора. Для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому реєстратору, який здійснює цю реєстрацію, надають:

  • заяву за встановленою формою;
  • оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
  • документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа. Заяву з доданими документами надає заявник особисто чи уповноважена ним особа.

Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви перевіряє відповідність документів вимогам законодавства. За результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видають витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюють кадастровий номер. Звертаю увагу, що державну реєстрацію земельної ділянки скасовує державний кадастровий реєстратор, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника. Інформацію про виконання заяв з надання адміністративних послуг можна перевірити на сайті Центру ДЗК.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки є дійсним протягом трьох місяців з часу його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видають спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видають для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного кадастру, які є безстроковими

В. Поціхович, в. о. начальника відділу Держземагентства в Косівському районі.

«Гуцульський край», №30, 25.07.2014 року

Share