Нові вимоги до статуту громадських об’єднань

Статут приймають кожна новостворена організація, асоціація або підприємство будь-якої сфери діяльності. Статути мають політичні партії, спортивні клуби, підприємства та акціонерні товариства, громадські об’єднання.

Громадські об’єднання — це об’єднання, створені з метою реалізації та захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, інтересів людини, які сприяють розвитку творчої активності й самостійності громадян, їх участі в управлінні державними та громадськими правами.

Для реєстрації громадського об’єднання керівник або особа (особи), яка має право його представляти для здійснення реєстраційних дій, надають (надсилають поштою) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання документи, необхідні для реєстрації, серед яких — статут.

Статут — це цілий комплекс правил, прийнятий будь-яким добровільним співтовариством людей і покликаний організувати і врегулювати діяльність цього співтовариства найкращим чином, визначає його завдання і цілі, врегульовує юридичні питання.

Статут має містити такі відомості:

  • найменування громадського об’єднання (за наявності) та скорочене  найменування;
  • мету  (цілі) та напрямки його діяльності;
  • порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);
  • повноваження керівника вищого органу управління, інших органів управління (далі — керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи); періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
  • порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);
  • порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;
  • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання;
  • порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність за статусом юридичної особи);
  • порядок внесення змін до статуту; порядок прийняття рішення щодо саморозпуску     або     реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску (для фомадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи).

Також слід наголосити на тому, що Прикінцевими та перехідними положеннями Закону «Про громадські об’єднання» передбачено безоплатну процедуру внесення змін до статутів фомадських організацій протягом п’яти років з дня введення його в дію (зі січня 2013 року).

Для приведення статутних документів у відповідність до Закону «Про громадські об’єднання», зареєстрованим громадським об’єднанням необхідно: прийняти рішення про скликання вищого органу управління громадського об’єднання; провести засідання вищого керівного органу управління громадського об’єднання; розглянути питання внесення змін до статуту та доповнити статут відомостями, наявність яких зазначено вище.

Після оформлення необхідних документів громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться його реєстраційна справа про прийняті зміни до статуту.

Ю. Сусак,
провідний спеціаліст реєстраційної служби Косівського районного управління юстиції.

«Гуцульський край», №18, 2.05.2014 року

Share