Доступ до публічної інформації, як засіб забезпечення прозорості роботи органів державної влади та місцевого самоврядування

13 січня 2011 року був прийнятий Закон України «Про доступ до публічної інформації», який регламентує порядок доступу громадян до інформації про роботу всіх органів державної влади та місцевого самоврядування.

Ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» гласить, що сфера дії Закону не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Згідно зі ст. 5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом:

1)  систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

  • в офіційних друкованих виданнях;
  • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;.
  • на інформаційних стендах;
  • будь-яким іншим способом;

2)  надання інформації за запитами на інформацію.

Більш конкретно зупинимось на отриманні інформації за запитами на інформацію. Отже, згідно з ст. 19 Закону запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі:

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний, телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Згідно з ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, додержання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та дотримання прав громадян при виконанні вимог Закону знаходяться на постійному контролі органів прокуратури.

Надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та прав громадян при виконанні вимог Закону знаходиться на постійному контролі органів прокуратури.

Так, здійснюючи нагляд за застосуванням законів, у 2013 році прокуратурою Косівського району проведено три перевірки, внесено три документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності трьох посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. В поточному році проведено дві перевірки, внесено два документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких двох посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

А. ЛУКАШЕНКО,
прокурор прокуратури Косівського району.

«Гуцульський край», №18, 2.05.2014 року

Share