Право на звернення до органів державної влади

Конституція України передбачає, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

На захист прав громадян спрямована і ст. 3 Конституції України, згідно з якою, людину визнано найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Водночас реалізація прав і свобод індивіда повинна ґрунтуватися на дотриманні принципу поваги до прав і свобод інших людей, як це передбачено ст. 68 Конституції України. Це забезпечує баланс інтересів членів громадянського суспільства.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань, громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями та пропозиціями.

У чинному законодавстві значну увагу приділено розгляду і вирішенню звернень органами прокуратури України під час реалізації ними функціональних обов’язків.

Принципи організації діяльності прокуратури, а саме: принципи єдності і централізації, законності і незалежності, захисту прав громадян на основі їх рівності перед законом, публічності і гласності, а також деполітизації, передбачені ст. 6 Закону України «Про прокуратуру».

Д. Дручків
«Гуцульський край», №14, 4.04.2014 року

Share