Документи, які необхідні для проведення державної реєстрації прав

З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стала простішою та зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.

Державну реєстрацію прав проводять державні реєстратори прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб (далі — державний реєстратор прав), а також нотаріуси, як спеціальні суб’єкти, на яких покладено функцію державного реєстратора прав.

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:

  • заяву встановленої форми:
  • копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку, згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код), крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
  • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
  • документ про сплату державного мита (квитанція), крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита;
  • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо).

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подають:

  • копію документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
  • копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код), крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

Після прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається картка прийому відповідної заяви.

Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.

У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє заявника в письмовій формі.

Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати необхідні документи у встановлений законом термін там, куди вони подавалися для проведення державної реєстрації, або отримати поштою.

В. Косович,
завідувач сектору реєстраційної служби районного управління юстиції.

Share