Нам 640 років!

З історико-публіцистичних нарисів про Стопчатів.

Людині, зазвичай, властиво не задовольнятися досягнутим — ось, мовляв, подолаю цю вершину, — і доста! Піднявшись на неї і перевівши подих, ніби ненароком, кидаємо погляд на сусідню вершину. І невгасиме бажання пізнати нове знову спонукає долати круті підйоми.

Чимось подібними до цього мені видаються почуття читача, який піднявшись з автором на стрімкі кручі стопчатівських карпатських курганів і переконавшись при цьому у достеменному існуванні на території села загадкового племені майже двоти-сячної давнини, з полегшенням зітхнув, сподіваючись на подальшу легшу дорогу. Та ні.

Такий тривалий вступ зумовлений встановленням офіційної дати першої письмової згадки про Стопчатів. Йдеться про велике бажання вважати свою малу батьківщину не тільки «найкращим місцем на землі», але й підняти її престиж за ще однією ознакою – за віком. І наштовхнуло мене на це визнання «найдавнішим гуцульським селам» сусідніх Уторопів, зроблене академіком В.В.Грабовецьким 1367 рік, дійсно, засвідчує факт найдавнішої дати поселення «Утроп», як називає Уторопи архівний документ. Та хіба не було тоді вже і «Столпчатого»? Звичайно, він у той час уже «жив» і діяв, хоча десь у підсвідомості жевріє думка про те, що іншого аргументу для встановлення реальної дати без документального підтвердження немає. Та все ж…

Нагадаю, що першою офіційною датою заснування Стопчатова донедавна був 1515 рік. Вона була зазначена у рукописному нарисі історії села, із посиланням на історика Івана Крип’якевича. З цього джерела рік 1515 перекочував в «Історію міст і сіл Української РСР», виданій у 1991 році, хоча у книжці В.В.Грабовецького «Гуцульщина ХІІІ-ХІХ століть», яка побачила світ 1982 (!) року, була зафіксована більш давня дата – 1416 рік, з посиланням на відповідне архівне джерело.

Відомо немало прикладів, які свідчать про те, що писемні згадки про ті чи інші населені пункти, в більшості, не відображають реальних дат їхнього фактичного заснування. І часто встановити це достеменно практично неможливо. Однак, прецеденти. Для прикладу зішлемося на історію заснування Галича, одного з найдавніших поселень на Прикарпатті. Як відомо, він постав на місці теперішнього Крилоса і вперше згадується в Київському літописі від 1140-1141 рр. Та, згодом стало відомо, за свідченнями стародавніх угорських хронік, через Галич проліг похід кочових мадярських племен під проводом Алмоша в Панонію. Розповідь невідомого хроніста про те, як галицький князь приймав угорців, стала якраз тим аргументом, який через три століття після цієї події зафіксував цей анонімний автор – нотар угорського короля Бели III, і саме він дав підставу ввести значно давніший відлік часу писемного підтвердження заснування Галича – як мінімум, з X століття по Христу. Або ще такий приклад. Перша писемна згадка про село Русів на Снятинщині датована 1443 роком. Але село є набагато старшим, про що свідчить, зокрема, «Хрест Анни, 1116 року Божого», виявлений на місцевому цвинтарі.

М.Сорич в “Історії Мишина”, також наводить дату 15 грудня 1373 р., як таку, що зафіксована у такій же грамоті, водночас, називаючи ще одну – 1416 рік, згідно якої король дарував «Мишин разом з Дібровою боярину Васку Тептуховичу, який до цього часу, крім Мишина, володів Уторопами, Вербіжем та значною кількістю землі у Тисмениці».

Більш правдоподібним виглядає те, що названі і не названі села, в тому числі й Стопчатів, були віддані цьому галицькому боярину в проміжку між 1373-1375 роках, а король Ягайло лише узаконив цей факт відповідним документом, тобто указ Ягайла 1416 року є фактичним підтвердженням дарчих грамот, виданих у 1373-1375 рр. Владиславом Опольським.

1373 роком датує першу письмову згадку про Стопчатів і Микола Кугутяк у монографії «Старожитності Гуцульщини».

До речі, цікавим є спостереження М.Сорича з приводу того, що жалування Мишина Тептуховичу надається як на територію «для побудови села», тобто, ним висловлюється здогад, що поляки або наближені до них претенденти на галицькі села, записували їх як «пустки», отримуючи відповідну допомогу на їхню колонізацію.

Таким чином, виходячи з усіх цих міркувань та задля історичної справедливості, датою офіційного заснування нашого села, засвідченого письмово, можемо з впевненістю вважати рік, не пізніший 1373 -1375-го.

Василь СКРИГУНЕЦЬ,
Стопчатів – Івано-Франківськ
Газета «Гуцульський край», №35, 2013 р.

Share