Доступ до публічної інформації: порядок складання та подання запиту

Мета Закону України «Про доступ до публічної інформації» — забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Інформуємо жителів району про порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації у прокуратурі Косівського району, її надають у відповідь на запит на отримання такої інформації.

З метою спрощення процедури їх оформлення пропонуємо подавати запити шляхом заповнення відповідних форм. Запит на інформацію має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідно до ст. 20 Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання. У разі, якщо запит  на  інформацію  стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з відповідним обґрунтуванням. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Крім цього, повідомляємо, що у приміщенні прокуратури Косівського району знаходиться інформаційний стенд із відповідними зразками для формування запитів про надання публічної інформації.

Оформити запит на отримання такої інформації у письмовій формі можна за адресою:

285250, Івано-Франківська область
м. Косів, вул. Шевченка, 37
(на конверті вказувати «Публічна інформація»)

та за телефонами: 2-11-03, факс 2-48-61.

Д. ДРУЧКІВ,
прокурор прокуратури Косівського району

Share