Інформує ДПІ

Новий електронний сервіс для громадян

Державна податкова служба України запроваджує новий сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи».

Натиснувши відповідний банер, який протягом грудня 2012 року буде розміщено на веб-сайті відомства, платник податків отримає можливість заповнити свою річну декларацію і відправити її,  не відвідуючи кабінети податкових органів. Також передбачена можливість друку заповненої декларації для подання у паперовому вигляді.

Цим сервісом зможуть скористатись фізичні особи – підприємці та громадяни, які зобов’язані або мають право подавати декларацію про майновий стан і доходи.

За порушення термінів зберігання первинних документів  — штраф у розмірі 510 гривень

Платники податків зобов’язані зберігати документи, які пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, не менше 1095 днів з дня подання податкової звітності, а у разі її неподання – з передбаченого Податковим кодексом граничного терміну подання такої звітності.

У разі ліквідації платника податків зазначені документи передають  до архіву за період діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків.

Якщо суб’єкт господарювання не забезпечить зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської і статистичної звітності у зазначений термін,  застосовують  штраф у розмірі 510 гривень. За повторне таке  порушення протягом року штраф  становитиме 1020 гривень.

Про це та інші штрафні санкції за порушення податкового законодавства зазначено у наказі ДПС України від 22.11.12 № 1046, який розміщено у розділі «Узагальнюючі податкові консультації» єдиного веб-порталу ДПС України.

Факсиміле не можна використовувати у первинних документах, бухгалтерської і податкової звітності

Факсимільний підпис також не можна використовувати платникам податку на додану вартість при оформленні податкової накладної. Посадові особи органів ДПС теж не мають права  використовувати факсиміле в податковому повідомленні-рішенні, податковій вимозі, наказі  та направленні на проведення перевірки.

Це передбачено узагальнюючою податковою консультацією, яку затверджено наказом ДПС України від 22.11.2012 № 1047. У ній зазначається, що норми Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» не передбачають застосування факсиміле для підпису первинних документів. Відтак  згадані документи мають підписувати відповідні  особи особисто, а електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Податковий кодекс передбачає право ДПС України затверджувати узагальнюючі податкові консультації з питань, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов’язань.

Ознайомитися з ними можна у розділі «Узагальнюючі податкові консультації» єдиного веб-порталу органів Держаної податкової служби.

К. КРИЦКАЛЮК,
перший заступник начальника ДПІ в Косівському районі.                               

Share