Набрав чинності новий КПК

Нове законодавство запроваджує змагальну модель кримінального провадження європейського типу, забезпечує процесуальну рівність учасників процесу, надає їм дієві механізми для відстоювання своїх інтересів та підвищує ефективність роботи органів кримінальної юстиції.

В системі кримінального судочинства відбулися зміни. Так, основою кримінального провадження стали змагальність та рівність його учасників, а обсяг процесуальних прав захисту розширений та прирівняний до прав обвинувачення.

Новий кодекс суттєво спрощує процедуру вступу в провадження захисника: відтепер для цього не потрібне окреме рішення про його допуск до захисту людини. Запроваджена також повна заборона доступу до матеріалів, що містять адвокатську таємницю.

Спрощено процедуру визнання особи потерпілою від злочину. Згідно з положенням нового КПК, людина не чекатиме рішення слідчого, а автоматично після подання заяви про злочин набуватиме статусу потерпілого й матиме змогу користуватися своїми правами.

Одним із нововведень кодексу стала зміна порядку використання показань у кримінальному провадженні. Відповідно до нового КПК, доказами можуть бути винятково показання, надані суду.

Т. ГЛІБЧУК,
помічник начальника Косівського РВ УМВС.

Share