Загальноосвітні навчальні заклади Косівського району на початок 2012/13 навчального року

За повідомленням Головного управління статистики, на початок 2012/13 навчального року в районі функціонувало 58 денних загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість учнів у них склала 9955 осіб проти 10122 на початок попереднього навчального року. В міських поселеннях функціонувало 7 закладів і навчався 2131 учень, у сільській місцевості — відповідно 51 і 7824.

У 2012 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримав 1061 учень, атестат про повну загальну середню освіту — 604 випускники загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховну роботу у денних загальноосвітніх навчальних закладах проводить 1551 учитель (включаючи сумісників).

Крім того, у районі функціонує вечірня школа, де навчається 501 учень, педагогічний персонал якої складає 128 осіб, з них 26 штатних працівників.

Share