Статистика району

Загальноосвітні навчальні заклади Косівського району на початок 2012/13 навчального року

За повідомленням Головного управління статистики, на початок 2012/13 навчального року в районі функціонувало 58 денних загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість учнів у них склала 9955 осіб проти 10122 на початок попереднього навчального року. В міських поселеннях функціонувало 7 закладів і навчався 2131 учень, у сільській місцевості — відповідно 51 і 7824.
У 2012 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримав 1061 учень, атестат про повну загальну середню освіту — 604 випускники загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховну роботу у денних загальноосвітніх навчальних закладах проводить 1551 учитель (включаючи сумісників).

Крім того, у районі функціонує вечірня школа, де навчається 501 учень, педагогічний персонал якої складає 128 осіб, з них 26 штатних працівників.

Про роботу автомобільного транспорту Косівського району у січні-вересні 2012 року

За повідомленням Головного управління статистики, послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні-вересні поточного
року скористалися 2,6 млн. пасажирів, що на 6,5% більше, ніж за відповідний
період минулого року. У загальному обсязі комерційних пасажирських перевезень чверть належить фізичним особам-підприємцям.

Вантажні автомобільні перевезення у січні-вересні 2012 року склали 34,7 тис.т. або 93,5% від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні-вересні торік. Усі перевезення вантажів здійснено автотранспортом приватних перевізників.

Про виконання будівельних робіт підприємствами Косівського району за січень-вересень 2012 року

За повідомленням Головного управління статистики, підприємствами Косівського району за січень-вересень 2012р. виконано будівельних робіт на суму 8,9 млн. грн., що в порівнянних цінах становить 70,4% до обсягів будівництва за відповідний період 2011р.

Обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель та споруд, становили 68,1% до обсягів будівництва за 9 місяців 2011р.

Нарощування обсягів спостерігалося на підприємствах із завершення будівництва та з установлення інженерного устатковання будівель та споруд.

Капітальний і поточний ремонти склали, відповідно, 18,7% та 9,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, нове будівництво реконструкція та технічне переозброєння — 72,3%.

Споживчий ринок товарів Косівського району у січні-вересні 2012 року

За повідомленням Головного управління статистики, через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб-підприємців та мережу ринків Косівського району у січні-вересні п.р. населенню реалізовано товарів на 649,2 млн.грн., що на 14,0% більше обсягу відповідного періоду минулого року. За оборотом роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу район посів восьме місце серед міст обласного значення та районів області.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) у січні-вересні поточного року склав 42,8 млн.грн. або на 2,0% більше відповідного періоду 2011р.

Ринок послуг Косівського району у січні-вересні 2012 року

За повідомленням Головного управління статистики, на ринку послуг району у січні-вересні 2012 року працювало 26 підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг для всіх споживачів склав 14,7 млн.грн., що у порівнянних цінах на 16% більше, ніж за січень-вересень 2011 року. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 5,3 млн.грн. або 36,0% від загального. Основними видами послуг, які користувалися попитом, були діяльність транспорту, послуги у сфері охорони здоров’я, діяльність у сфері інформатизації.

І. КОСТЮК,
начальник управління статистики у Косівському районі.

Share