Виборчі права громадян України

У зв’язку з проведенням 28 жовтня 2012 року чергових виборів народних депутатів України актуальним стає питання щодо порядку реалізації громадянами свого виборчого права.

Виборче законодавство України регулює багато відносин, у т.ч. пов’язаних з діяльністю виборчих комісій, правами та обов’язками кандидатів у народні депутати, політичних партій та блоків тощо. Не всі положення безпосередньо торкаються «пересічного» виборця. Однак законодавець подбав і про те, щоб громадянин, наділений виборчим правом, тобто, правом вирішувати без перебільшення долю держави, міг свідомо і вільно скористатися цією можливістю.

Право обирати є одним з основних політичних прав громадян, визначених Конституцією України (ст.38).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів України» № 4061 -VI від 17.11.2011 року народні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори депутатів є загальними, тобто право голосу мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років.

Підставою реалізації виборцем свого права голосу є його включення до списку виборців на виборчій дільниці. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця є: паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах); паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби). Вищезазначені документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, та за кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Вибори депутатів є вільними — це означає, що громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

Тим виборцям, які не здатні пересуватися самостійно (хвороба, інвалідність), але в списках у них немає відмітки «НСП» — неспроможність самостійно пересуватися, рішенням дільничної комісії на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан здоров’я надається можливість проголосувати за місцем перебування (вдома). Така заява разом з довідкою повинна бути надіслана поштою або передана іншими особами до дільничної комісії до 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем власноручно в кабіні для таємного голосування. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам та отримувати їх від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені). Якщо внаслідок фізичних вад, виборець не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, він має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача.

Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців, а також голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії та лише за одного кандидата у депутати.

У разі, якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому цей бюлетень, з проханням видати інший виборчий бюлетень для голосування.

Р. ФІЛІПОВИЧ,
начальник Косівського районного управління юстиції.

Share