Про освітній рівень населення області

Головне управління статистики інформує. За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, у 2012 році в області проживає 1276,3 тис. осіб, вік яких передбачає наявність освіти (6 років  і старші), із яких повну вищу освіту має 11,8% населення, неповну вищу — 15,8%, базову вищу — 2,4%, повну загальну середню — 40,9%, базову загальну середню — 16,1% та початкову загальну середню  — 7,4%. Професійно-технічну освіту здобуло 17,5% мешканців області.

Серед областей Карпатського економічного району найбільша питома вага осіб із повною вищою освітою у Львівській (22,0%), повною загальною середньою —  у Закарпатській (46,8%) областях.

У загальній кількості населення України у віці 6 років і старшому як серед чоловіків , так і серед жінок, найбільшою є частка осіб (38,0%), які мають повну загальну середню освіту. Причому, частка чоловіків із таким рівнем освіти в 1,3 раза вища, ніж серед жінок. Частка осіб із вищою освітою (повною, базовою та неповною) вища серед жінок, ніж серед чоловіків (43,2% проти 35,0%).

Серед мешканців міст країни, особливо великих, частка осіб, які мають повну, базову та неповну вищу освіту, значно вища, ніж серед сільських жителів. У сільській місцевості переважає населення із повною загальною середньою освітою.

О. КРУТОФІСТ,
заступник начальника управління статистики в Косівському районі.

Share