Нововведення податкового законодавства

Законом України від  5.07.2012 р. №5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні», який набрав чинність 11.08.2012 р., запроваджено низку змін щодо справляння податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, земельного податку, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувають  в Україні, та ін.,  зокрема:

Щодо податку на додану вартість

Закон 5083-VI вводить податок на додану вартість на операції з реалізації зерна, соняшнику і ріпаку Аграрним фондом.

Законом введено нульову ставку податку на додану вартість для перевезень пасажирів поїздами Українського експреса (Інтерсіті плюс виробництва HyundaiRotem (Південна Корея).

Введено додатковий критерій для отримання автоматичного бюджетного відшкодування, а саме – не декларування платником податків від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року.

Доповнено податкову накладну реквізитом «ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України».

Щодо плати за користування надрами

Передбачається підвищення з 2013 року ставок плати за користування надрами при видобутку природного газу з глибини до 5 км з 17% до 25% від його вартості, а з глибини більше 5 км – з 9% до 14%.
При цьому, якщо газ добутий для його подальшого продажу населенню, то ставки знижуються з 28% до 20% (при глибині до 5 км) і з 25% до 14% (при глибині більше 5 км).

Щодо податку на прибуток підприємств

Закон №5083-VI виключає Додаток ОК до Декларації з податку на прибуток підприємства. З Декларацією з податку на прибуток підприємства за 9 місяців 2012 цього додатка подавати не потрібно.
З 2013 року Декларація з податку на прибуток підприємства буде подаватися один раз на рік, але, будуть сплачуватися авансові платежі, які розраховуються як 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік (якщо доходи понад або рівні 10 млн. грн.).

При цьому збиткові в поточному році платники податків зможуть не платити авансових внесків у другому — четвертому кварталах звітного (податкового) року. А збиткові в минулому році, але за підсумками першого кварталу отримали прибуток, повинні будуть подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року і за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Щодо податку на доходи фізичних осіб

Суми доходу у вигляді дивідендів з закордонним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ – 5%.

Для доходу у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі внаслідок зміни курсу іноземної валюти, встановлена ставка податку на доходи фізичних осіб (далі за текстом – ПДФО) 5%.

Збільшено граничний розмір суми місячних внесків, сплачених працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, який виключається з доходу, оподатковуваного ПДФО: замість розміру зарплати, що надає право на податкову соціальну пільгу (це розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округлений до 10 грн.) передбачено п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

З 1 січня 2013 року з доходу, оподатковуваного ПДФО, буде виключена вартість зданого брухту чорних і кольорових металів.

Щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Доповнено платників єдиного податку п’ятою та шостою групами:

 • п’ята група – фізичні особи-підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
  обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
 • шоста група – юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
  середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
  обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.

Для п’ятої та шостої груп платників єдиного податку встановлено процентні ставки єдиного податку в розмірах:

 1. 7 відсотків доходу – у разі сплати податку на додану вартість відповідно до ПКУ;
 2. 10 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

За повідомленням ДПІ.

Share