Відрахування боргу із заробітної плати та пенсії боржника

Звернення стягнення боргу на заробітну плату, пенсію боржника здійснюється органами державної виконавчої служби відповідно до Законів  України  «Про виконавче провадження».

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію боржника державний виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі – підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії боржника і перераховують кошти стягувачу у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а якщо такий строк не встановлено – до  десятого числа кожного місяця, наступного за звітним. Такі підприємства, установи,  організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці кожні шість місяців  надсилають  державному  виконавцю  звіт про здійснені  відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

У разі припинення перерахування коштів стягувачу у зв’язку із зміною  боржником місця роботи, проживання, перебування чи навчання або з інших причин підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють державному виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи чи нове місце отримання пенсії боржника, якщо  воно відоме. Посадові особи, винні у ненаданні таких відомостей без поважних причин, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законом.

Розмір відрахувань із заробітної плати боржника вираховується  із  суми, що залишається після утримання податків.

Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими   документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

  • у разі  стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом,  іншим ушкодженням здоров’я або смертю, відшкодування шкоди у зв’язку із  втратою годувальника та збитків чи шкоди, заподіяних злочином, – 50%;
  • за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20%.

Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не  може  перевищувати 50% заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється  на  відрахування із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення  аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не  може  перевищувати 70%.

Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі, здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування стягнень за вироком.

Із заробітної плати засуджених, які відбувають покарання у виді   позбавлення волі,  а  також  з  осіб,  які  перебувають  у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних  закладах,  відрахування  здійснюється з усієї суми заробітної плати без урахування відрахувань витрат, пов’язаних з їх утриманням у таких закладах.

Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Державний виконавець відділу ДВС
Косівського районного управління юстиції                Дрогомирецький С.М.

Share