9 серпня – останній день подання наступної податкової звітності

 • декларації з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2012 р.;
 • декларації з ПДВ за ІІ квартал 2012 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за ІІ квартал;
 • декларації збору за спеціальне використання поверхневих і підземних вод (подають юридичні та фізичні особи як загальної системи оподаткування, так і спрощеної);
 • декларації екологічного податку;
 • звіту про суми податкових пільг;
 • декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • декларації туристичного збору;
 • декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за І півріччя 2012 р. ( 2 і 3 група);
 • декларації платника єдиного податку – юридичної особи за І півріччя 2012 р.;
 • звіту про використання коштів неприбутковими організаціями.

За повідомленням ДПІ.

Основні нововведення Закону України від 24.05.2012 р. №4834 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» у частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Зміни до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» передбачають:

 • надання права обирати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (такі суб’єкти господарювання належать лише до третьої групи платників єдиного податку, для таких платників ставку єдиного податку встановлюють у розмірі 5%) (зміни до пунктів 291.5, 293.3);
 • надання права обирати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктам господарювання, які здійснюють кур’єрську діяльність і діяльність з надання послуг зв’язку, що не підлягає ліцензуванню, реалізацію корисних копалин місцевого значення (зміни до п. 291.5);
 • уточнення порядку віднесення до суми доходу платника єдиного податку вартості безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), визначення дати отримання доходу платника єдиного податку (зміни до пп. 292.3 і 292.6);
 • надання можливості платникам єдиного податку за власним рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року (пп. 298.1.5);
 • уточнення, що не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі — підприємцю свідоцтва платника єдиного податку за наявності на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року (зміни до підрозділу 8 Перехідних положень Кодексу);
 • визначення, що до платників єдиного податку не застосовують штрафні санкції за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку  (зміни до підрозділу 10 Перехідних положень Кодексу);
 • визначення, що не застосовують адміністративні стягнення (штрафи), передбачені статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року платниками єдиного податку Книги обліку доходів і Книги обліку доходів і витрат (Прикінцеві та перехідні положення Закону).
Share