28 червня День Конституції України

Конституція України — це  сукупність фундаментальних, юридично незаперечних норм, які поширюються на всі без винятку сфери суспільства. Будь-яка конституція формує соціально-політичне обличчя держави, фіксує вихідні принципи їх функціонування й розвитку.

Прийняття Основного Закону відіграє важливу роль у розвитку публічного права як науки. Її не можна применшити, адже саме конституція постає основним джерелом останнього, і законодавче закріплення основних принципів публічного права тільки сприяє його входженню у життя суспільства. Основною умовою і гарантією реалізації публічного права є стійкість суспільства та його життєдіяльність, функціонування інститутів політичної, економічної, соціальної сфер. А ці умови, в свою чергу, забезпечує конституція як основний закон будь-якої держави.

Звичайно, ще не всі риси нашої держави, що передбачені і закріплені Конституцією України, стали реальністю. Конституційні положення є своєрідною програмою державотворення на найближчі десятиліття, ідеалом, який треба втілити у життя. Це стосується насамперед зовнішніх аспектів суверенітету, а також правового і соціального характеру держави. Тим самим ідеологія українського державотворення потребує значного часу і зусиль для свого утвердження, розвитку і вдосконалення.

Ідеологія українського державотворення нині цілком і на найвищому рівні легалізована, але ще не реалізована, її реалізація — одне з найважливіших завдань нашого часу. Пріоритетним напрямом його вирішення є впровадження норм Конституції у життя, приведення її в дію.

Прийняття Конституції України та її зміст остаточно ліквідували всі сумніви щодо можливостей України мати свою власну демократичну систему. Саме актом прийняття Основного Закону України було здійснено конституційне закріплення незворотності переходу України до демократії на засадах багатьох елементів європейської конституційної спадщини.

Т. ФЕДОРУК,
помічник прокурора Косівського району.

Share