Права й обов’язки батьків щодо виховання і розвитку дитини

Турбота про підростаюче покоління хвилює не тільки громадськість нашої держави, але й весь світ.  Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. У кожною з батьків є однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати її гідність, готувати до самостійного життя та праці згідно із Законом «Про охорону дитинства».

При неналежному виконанні батьками (одним із них) обов’язку щодо виховання дітей або зловживанні батьківськими правами дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї. Вона має право звертатися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій або до суду, якщо досягла 14-річного віку.

Законодавчо встановлений принцип повної рівності обох батьків у питаннях виховання дітей, і жоден із них не має будь-яких переваг. Питання щодо виховання дитини батьки вирішують спільно. Один із батьків, якщо проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов’язки щодо дитини, як і повнолітні, й можуть їх здійснювати самостійно, а після досягнення чотирнадцяти років мають право на звернення до суду за захистом прав та інтересів своєї дитини.

Р. ФІЛІПОВИЧ,
начальник Косівського районного управління юстиції.

Share