Про повернення заощаджень

КМУ прийняв Постанову від 23.04.2012р. №346 «Про виплату в 2012 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов’язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР».

Згідно з цією Постановою з 1 червня 2012 р. здійснюватимуть виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», а також в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов’язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР, у загальному розмірі 6152430 тис. гривень, у тому числі:

  • 5600430 тис. гривень — вкладникам, відомості про яких станом на 1 січня 2012 р. внесені до інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» та які не отримали протягом 2008 року компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 1000 гривень на одного вкладника;
  • 552000 тис. гривень — спадкоємцям вкладників, які померли у 2005 — 2011 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005 — 2009 років, а також померлих у 2012 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 500 гривень.

Вкладник може використати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівки, перерахування на депозитний чи інший рахунок в банку з використанням спеціального платіжного засобу «Національна картка», порядок емісії та використання якого визначається нормативно-правовими актами Національного банку. Видача спеціального платіжного засобу «Національна картка» громадянам України здійснюють безоплатно.

І. ДЯЧИШИН,
начальник управління у справах преси та інформації ОДА.

Share