Повідомлення про нещасні випадки на виробництві

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232 роботодавець про кожний нещасний випадок зобов’язаний:

1) Повідомити про нещасний випадок протягом однієї години з використанням засобів зв’язку тапротягом доби — на паперовому носії:

  • Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
  • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
  • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
  • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
  • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

2) Протягом доби створити комісію у складі не менш трьох осіб та організувати проведення розслідування.

З метою належної організації інформування роботодавцями робочих органів виконавчої дирекції Фонду про настання нещасного випадку та своєчасного розслідування нещасного випадку у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Косівському районі визначено контактний телефон для повідомлення у будь-який час ( у т.ч. вночі, у неробочі та святкові дні). Телефон-факс  2-19-90 працює в автоматичному режимі.

Богдан ГЛІБЧУК,
начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в Косівському районі.

Share