Загальні збори акціонерів АТ Приватне акціонерне товариство «Скіф-Авто»

Приватне акціонерне товариство «Скіф-Авто» (код за ЄДРПОУ 02107275; місцезнаходження: 78600, Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Грушевського, 5) повідомляє, що загальні збори акціонерів АТ «Скіф-Авто» відбудуться 29 квітня 2012 року о 10 годині в залі засідань адміністративного будинку товариства за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Косів, Івано-Франківська обл., 78600.

Реєстрація учасників зборів з 9 год. до 10 год. у день і за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови  правління за 2011 р.
  3. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
  4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора за 2011 рік.
  5. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2011 рік.
  6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2011 році.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, — станом на 24.00 год. 24.04.2012 р.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, зауваження до них можна у робочі дні з 13.00 до 16.00 год. в кабінеті голови наглядової ради за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Косів, Івано-Франківська обл., 78600.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — Волощук Володимир Йосипович. Контактний телефон (03478) 2-10-37.

Для участі в зборах акціонери повинні представити: паспорт; представники: довіреність на право участі в зборах, документ, що посвідчує особу (паспорт).

Share