Право громадян на доступ до публічної інформації

Право громадян на доступ до публічної інформації9.05.2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Метою прийняття Закону є забезпечення прозорості і відкритості суб’єктів владних повноважень та створення механізмів реалізації конституційного права вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Тепер кожен громадянин, незалежно від ознак раси, політичних релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, а також юридична особа чи об’єднання громадян (запитувачі інформації) мають право отримати від державних органів, у т.ч. органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб, що фінансуються з державного (місцевого) бюджетів, суб’єктів господарювання, суб’єктів, які надають соціальні, освітні, оздоровчі та ін. державні послуги, тобто розпорядників інформації, відомості, які знаходяться у їх володінні.

Не може надаватись інформація, якщо вона є:

  • конфіденційною (напр., персональні дані);
  • таємною (напр., державна або банківська таємниця);
  • службовою (напр., внутрішнє листування).

Для отримання інформації треба подати до розпорядника відповідний Запит у письмовій, усній чи іншій формі (поштою, електронною мережею тощо).

Відповідь на запит повинна надаватись не пізніше 5 робочих днів. Інформація, необхідна для захисту життя, здоров’я чи свободи особи  надається не пізніше 48 годин. Якщо потрібно зібрати великий обсяг інформації, відповідь можна затримати до 20 робочих днів.

Інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо її обсяг становить більше як 10 сторінок, відшкодовуються фактичні витрати на копіювання та друк.

Особа має право оскаржити відмову в наданні інформації; надання недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасного надання інформації до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

О. СТРОЇЧ,
спеціаліст ІІ категорії Косівського районного управління юстиції.

Share