Захист прав неповнолітніх

Відповідно до частини 4 статті 12 Закону України від 2 червня 2005 року «Про основи захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надають відповідно до закону.

Частиною 3 статті 17 Закону України від 26 квітня 2001 року «Про охорону дитинства» встановлено, що батьки  або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та /або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини запорукою, видавати письмові зобов’язання.

Згідно з частиною 2 статті 177 Сімейного кодексу України батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти наступні правочини щодо її майнових прав:

  • укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
  • видавати письмові зобов’язання від імені дитини;
  • відмовлятися від майнових прав дитини.

Пунктом 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року за № 866 передбачено, що органами опіки та піклування є районні, районні у м. Києві та м.Севастополі, держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі-органи опіки і піклування), які відповідно до законодавства проводять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових прав дітей.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Як зазначено у підпункті 1,6 пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року за № 34/166/131/88, для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюються опікунські ради, що мають дорадчі функції і до складу яких входять депутати, працівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадськості. Таким чином, при посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна, стороною якого виступає малолітня, неповнолітня особа, витребовується дозвіл органу опіки та піклування, а не його дорадчого органу — опікунської ради.

А. КАБИН,
приватний нотаріус.

Share