Права на охорону праці під час укладання трудового договору

Відповідно до ст.5 Закону «Про охорону праці» під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я і про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не можуть пропонувати роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускають осіб за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Богдан ГЛІБЧУК,
начальник відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та профзахворювань України.

Share