Загальноосвітні навчальні заклади Косівського району на початок 2011/12 навчального року

За даними Головного управління статистики на початок 2011/12 навчальног року в районі функціонувало 58 денних загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість учнів у них склала 10122 особи проти 10430 на початок попереднього навчального року.В міських поселеннях функціонувало 7 закладів і навчався 2161 учень, у сільській місцевості — відповідно 51 і 7961.

У другу зміну навчається 6 учнів у одному навчальному закладі, що складає 0.1% від загальної кількості учнів проти 0.6% у минулому році.

У 2011 році свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 1160 учнів, атестат про повну загальну освіту — 634 випускники загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчально-виховну роботу у денних  загальноосвітніх навчальних закладах проводить 1539 учителів /включаючи сумісників/.

Крім того  у районі функціонує вечірня школа, де навчається  528 учнів, педагогічний персонал складає 122 особи, з них 26 штатних працівників.

Начальник управління статистики в Косівському районі І.В.Костюк

Share