Порядок оплати праці працівників

Питання оплати праці в Україні врегульовано КЗпП України, законами України «Про оплату праці» (далі-Закон), «Про колективні договори і угоди» та іншими нормативно-правовими актами.

На найманих працівників суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб (далі власник) поширюються загальні норми трудового законодавства, в тому числі з питань оплати праці.

За статтею 21 працівник має право на оплату своєї праці відповідно до законодавчих актів й колективного договору (на підставі укладеного трудового договору).

Трудовий договір — це угода працівника та власника підприємства, установи, організації чи підприємців — фізичної особи, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цій угоді, з дотриманням внутрішнього трудового порядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці,  передбачені законодавством про працю.

До зобов’язань власника належать забезпечення достовірного обліку виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці в установленому порядку. За статтею 30 Закону власник зобов’язаний повідомити працівника про загальний розмір заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри та підстави відрахувань з неї і суму заробітної плати , що належить до виплати.

Підтвердження факту одержання заробітної плати є особистий підпис працівника у платіжній відомості про її одержання.

Щодо остаточного розрахунку під час звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться в день звільнення.

Днем звільнення вважається останній день роботи. Працівникові має бути повністю видано розрахунок із заробітної плати: виплачено заробітну плату, включаючи оплату праці за останній день роботи. Компенсацію за невикористані дні відпустки, вихідну допомогу в разі скорочення тощо.

Про нараховані суми, належні працівникові під час звільнення, власник або уповноважений ним орган повинен заздалегідь письмово його повідомити.

У разі невиплати з вини власника належних сум звільненому працівникові у названі строки виплачується його середній заробіток за весь час затримання виплати до дня фактичного розрахунку. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати.

В. ГАЛАМАСЮК,
заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – начальник відділу праці.

Share