Про службу охорони праці

Згідно зі ст. 15 Закону «Про охорону праці» на підприємствах, в установах та організаціях, а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, роботодавець має створити службу охорони праці відповідно до Типового положення.

Залежно від чисельності працюючих вона може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі, за сумісництвом.

Служба охорони праці чи спеціаліст підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства.

Одними з основних функцій служби охорони праці є: створення ефективної цілісної системи управління охороною праці; проведення для працівників вступного інструктажу; ознайомлення працюючих із правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами; участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій; контроль за дотриманням чинного законодавства, нормативних актів, виконанням працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці тощо.

Ліквідувати службу охорони праці можна тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Необхідно відзначити, що в окремих випадках роботодавці ототожнюють роботу служби охорони праці з відповідальними за охорону праці. А це не правильно. Роботодавець своїм наказом призначає відповідальних за охорону праці у кожному підрозділі, а також у цілому на підприємстві чи в установі. Відповідно спеціаліст з охорони праці, як уже зазначалось вище, контролює дотримання законодавства з питань охорони праці.

Богдан ГЛІБЧУК,
начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в Косівському районі.

Share