Шановні споживачі природного газу!

Косівське управління експлуатації газового господарства повідомляє, що в зв’язку зі змінами в законодавстві, зокрема в «Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання», затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29 травня 2003 р. № 475, змінився порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству:

  1. У разі самовільного підключення додаткових (не передбачених у проектній документації) газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання або підключення шляхом зривання, або пошкодження цілісності пломб на відключаючих пристроях перед газовими приладами та пристроями, засувках на вводі у будинок, пошкодження або зняття заглушок тощо, розрахунок збитків здійснюється за Нормами споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників (далі — Норми), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 8.06.96 р. № 619.
  2. У разі самовільного підключення газових приладів, пристроїв споживача до системи газопостачання шляхом врізки у газопроводи, яке не може бути виявлене під час планових обходів, а лише із застосуванням спеціальних приладів і методів, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з дня пуску газу на об’єкт до дня виявлення самовільного підключення, але не більше трьох років з урахуванням кількості самовільно підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості осіб, що на ній проживають.
  3. У разі самовільного відновлення газопостачання розрахунок збитків здійснюється за Нормами з дня припинення газопостачання до дня виявлення самовільного відновлення газопостачання, але не більше, ніж за шість місяців, з урахуванням кількості самовільно підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі та кількості проживаючих осіб.
  4. У разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані газові прилади (пристрої) та лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства у випадках, передбачених Правилами для контрольного зняття показань лічильників газу, проведення інвентаризації газового обладнання, планово-технічного обслуговування, припинення газопостачання, нарахування плати за спожитий газ здійснюється за Нормами з дня останнього зняття показань лічильника до дня, коли буде забезпечено вільний доступ представника газопостачального/газорозподільного підприємства до лічильника.

Адміністрація Косівського УЕГГ.

Share