Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві

Розслідування нещасних випадків на виробництві проводять у разі раптового погіршення стану здоров’я працівника або особи, яка самостійно забезпечує себе роботою, отримання поранення або травми, у тому числі, внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання, гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контактів з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працездатності на один або більше робочих днів.

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив чи інша особа – свідок нещасного випадку, повинні негайно повідомити безпосередньо керівника чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити необхідних заходів для надання потерпілому медичної допомоги.

Роботодавець, дізнавшись про нещасний випадок, зобов’язаний негайно повідомити орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України за місцезнаходженням підприємства, а у випадку групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком:

  • територіальний орган Держгірпромнагляду – за місцезнаходженням підприємства;
  • орган прокуратури – за місцем настання нещасного випадку;
  • орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України за місцезнаходженням підприємства.

Проте, як підтверджує практика, в окремих випадках роботодавці невчасно або взагалі не повідомляють про нещасні випадки.

За такі дії роботодавці несуть адміністративну відповідальність. А працівник, який отримав травму під час трудової діяльності, вчасно не отримує допомогу від Фонду.

Тому роботодавці повинні бути більш відповідальними, щоб їхні працівники були соціально захищеними.

Богдан ГЛІБЧУК,
начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Косівському районі.

Share