Інформує ДПІ: Публічна інформація як виклик часу

Налагодження прозорості та відкритості у виконанні службових обов’язків податківців сприяє партнерським взаємовідносинам між громадянами та органами державної влади.

Одним із кроків до налагодження відкритого «спілкування» є Закон «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), що набрав чинності у травні цього року.

Відповідно до норм нового Закону, публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Податківці Косівщини усвідомлюють важливе значення контролю надходження запитів від громадян. У ДПІ діє структурний підрозділ, відповідальний за роботу щодо доступу до публічної інформації з боку громадськості. Розроблено заходи для оперативного та необхідного отримання публічної інформації громадянами та суб’єктами підприємницької діяльності:

  • затверджені форми запитів на інформацію від фізичних та юридичних осіб, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи (в письмовому вигляді та шляхом електронного запиту), а також – форма запиту на інформацію від громадян, які хочуть отримати її за телефоном;
  • відбулись професійно-технічні навчання з працівниками всіх структурних підрозділів щодо роз’яснення норм Закону.

Інструкція щодо процедури та порядку подання запитів на інформацію, їх отримання розташована на веб-сайті ДПА України: www.sta.gov.ua.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО,
начальник ДПІ в Косівському районі.

Share