Угода про співпрацю місцевих організацій політичних партій демократичного спрямування у Косівському районі

Усвідомлюючи свою спільну відповідальність за соціально-економічний розвиток Косівського району та підвищення добробуту його жителів, дбаючи про розвиток демократії, забезпечення прозорої і чесної політики, налагодження рівноправного діалогу між суспільством та владою, прагнучи захистити демократію і права кожного громадянина, ми заявляємо про співпрацю місцевих організацій політичних партій Косівського району та підписання цієї Угоди.

1. Загальні положення
1.1.    Сторонами цієї Угоди є районні організації політичних партій
ВО «Батьківщина», НРУ, ВО «Свобода», КУН, УРП «Собор»,УНП, «ПОРА», «За Україну».
1.2.    Сторони діють відповідно до Конституції України, Законів України,
Статутів і Програм своїх партій.

2.    Мета співпраці
2.1.    Відстоювання ідеалів і цінностей, виборених українським народом — свободи, демократії, національної єдності, справедливої соціальної політики.
2.2.    Сприяння реальному розширенню можливостей місцевих громад.
2.3.    Забезпечення сталого духовного, суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку району.

3.    Основні принципи та програмні засади співпраці
3.1.    Сторони об’єднуються на принципах демократичного розвитку суспільства, гласності, боротьби з корупцією та злочинністю.
3.2.    Консолідація зусиль представників Сторін в органах місцевого самоврядування для вирішення нагальних питань Косівщини та підняття життєвого рівня мешканців територіальних громад.
3.3.    Організація співпраці депутатських фракцій Сторін у Косівській районній раді.

4.    Зобов’язання сторін
4.1.    Для забезпечення співпраці Сторони створюють координаційну раду партій демократичного спрямування в Косівському районі по одному представнику від кожної сторони, і вона є її керівним органом.
4.2.    Сторони впродовж 30 днів з моменту підписання цієї Угоди розробляють і вносять до координаційної ради План спільних дій, передбачивши:

  • узгодження дій щодо проведення політичних акцій;
  • спільну розробку районних програм соціально-економічного та культурного розвитку місцевих громад;
  • прийняття і поширення спільних заяв, звернень, інших документів;
  • надання узгоджених оцінок діям і намірам органів виконавчої влади;
  • спільні дії щодо недопущення корупційних дій при продажу земельних ділянок і набуття права на їх оренду, а також щодо приватизації комунального майна.

4.3.    Сторони зобов’язуються не вступати в сепаратні переговори з будь-якою політичною партією чи блоком, які можуть призвести до порушень цієї угоди чи завдати шкоди співпраці Сторін.
4.4.    Рішення щодо реалізації цієї Угоди приймаються двома третинами від присутніх. Необхідний кворум для прийняття рішень координаційної ради складає дві третини всіх, хто підписав цю Угоду.
4.5.    Прийняті рішення є обов’язковими до виконання усіма Сторонами цієї Угоди.

Ми переконані, що започаткована нами співпраця відродить єдність демократичних сил у суспільстві та буде сприяти поліпшенню добробуту громадян України.

Україна у нас одна! За неї варто боротися!

Підписи сторін:
Голова РО ВО «Батьківщина» Дмитро Томич.
Голова РО НРУ Дмитро Бойчук.
Голова РО ВО «Свобода» Роман Матейчук.
Голова РО КУН Михайло Цьок.
Голова РО УРП «Собор» Микола Васкул.
Голова РО УНП Мирослав Бойчук.
Голова РО «Пора» Олег Соломченко.
Голова РО «За Україну» Віктор Багняк.

Share