Звернення стягнення на майно боржника

Виконавчі дії, спрямовані на звернення стягнення на майно боржника, є комплексними і складаються з виявлення майна, його арешту, вилучення і примусової реалізації. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. Якщо боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звергається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.

Державний виконавець постановою може накласти арешт на все майно боржника або на окремі предмети для забезпечення реального виконання рішення. Під час проведення опису та арешту майна державний виконавець має право оголосити заборону розпоряджатися ним, а в разі потреби — обмежити права користуватися майном, здійснити опечатування або вилучити його у боржника та передати на зберігання іншим особам.

Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.
Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.

Щоб уникнути боржникові примусового звернення стягнення на його майно, відділ ДВС Косівського районного управління юстиції рекомендує виконувати рішення боржнику самостійно, в наданий державним виконавцем термін.

В. ВЛАСІЙЧУК,
в. о. начальника ВДВС районного управління юстиції.

Share