Особливості реєстрації молодіжних та дитячих громадських організацій

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України.

Після проголошення державної незалежності України було проведено значну роботу з реалізації державної молодіжної політики, яка є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. В Україні сформовано відповідні структури, які здійснюють реалізацію державної молодіжної політики. До них належать і органи юстиції, які проводять реєстрацію молодіжних та дитячих громадських організацій за визначеною законодавством процедурою.

Згідно Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” молодіжними громадськими організаціями є об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. Дитячі громадські організації – об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства. Потрібно зазначити, що всі громадські організації повинні обов’язково пройти державну реєстрацію (легалізацію). Легалізація — це офіційне визнання об’єднань громадян, яке здійснюється шляхом їх реєстрації або легалізації шляхом повідомлення про заснування.

Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності своїх членв, самоврядування, законності та гласності. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку. Членство може бути індивідуальним і колективним, фіксованим та нефіксованим. Як зазначалося вище, індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій — особи віком від 6 до 18 років. Але, варто відмітити той факт, що вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку також можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третину загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

Членські внески і добровільні пожетвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, не є об’єктом оподаткування. Також, вказані організації можуть залучатися органами виконавчої влади та органами самоврядування до розроблення і обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді. Важливим є також і те, що молодіжі та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстацію їх символіки.

Спеціаліст 2-категорії Дячук Ю.І.

Share