Зміни в законодавстві: Допомога малозабезпеченим сім’ям та інвалідам

З метою посилення адресності державної соціальної допомоги, яку надають малозабезпеченим сім’ям, і для покліпшення соціального захисту малозабезпечених сімей 15 березня цього року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам».

Внесено зміни до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та доповнено склад малозабезпеченої сім’ї жінкою і чоловіком, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються (незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації) діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення ними двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Крім цього, збільшено розмір рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, з 10 до 20 відсотків.

Також внесені зміни до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», згідно з якими передбачена можливість:

  • призначення надбавки на догляд за дітьми-інвалідами особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, при умові фактичного догляду за нею;
  • призначення надбавки на догляд за одинокими інвалідами з дитинства ІІ-ІІІ груп, які потребують постійного стороннього догляду на підставі довідок, які видають лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичного закладу;
  • виплати допомоги на поховання у разі смерті інваліда з дитинства та дитини-інваліда відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам-з дитинства та дітям-інвалідам» або інших нормативно-правових актів за вибором члена його сім’ї або особи, яка здійснила поховання.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначають незалежно від факту роботи. (Одинокою матір’ю (одиноким батьком) вважають особу, яка відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» має право на призначення допомоги на дітей одиноким матерям).

Зазначені зміни набрали чинності з 8 квітня цього року.

Головне управління праці та соціального захисту населення  Івано-Франківської ОДА.

Share