Загальні збори акціонерів ВАТ «СКІФ-АВТО»

Правління ВАТ «СКІФ-АВТО» повідомляє, що відбудуться 27 квітня 2011р. о 10 год. в залі засідань адміністративного будинку товариства за адресою: вул. Грушевського, 5 , м. Косів, Івано-Франківська обл., 78600.

Реєстрація учасників зборів з 9 до 10 год. в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р., та основні напрямки діяльності в 2011р.
  2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 р.
  3. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2010 р.
  4. Про переведення випуску акцій документарної форми існування в без документарну форму існування та затвердження рішення про де матеріалізацію.
  5. Про обрання депозитарію та зберігача для обслуговування випуску акцій товариства. Затвердження умов договорів з ними.
  6. Визначення дати припинення ведення реєстру власників Іменних цінних паперів,та припинення дії Договору з реєстроутримувачем.
  7. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску акцій в бездокументарну форму та порядку вилучений з обігу та знищення сертифікатів.
  8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства в приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 10.Затвердження внутрішніх положень товариства.
  9. Про відкликання та обрання керівних та контролюючих органів товариства.

Для участі в зборах акціонери повинні пред’явити: документи, що засвідчують особу; представники: довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу. Документи для ознайомлення з порядком денним зборів знаходяться за місцезнаходженням товариства.

Контактний телефон (03478) 2-10-37.

Share