Як іноземцям стати громадянами України

Іноземці та особи без громадянства, що проживають на території України, мають ряд основних прав: на інвестиційну, підприємницьку і трудову діяльність, на відпочинок, на охорону здоров’я, на соціальний захист, на житло, на майнові та особисті немайнові права; право на освіту, на користування досягненнями культури, на участь в об’єднані громадян, на свободу совісті, права у шлюбних і сімейних відносинах.

Відповідно до Конституції та чинного законодавства іноземці та особи без громадянства можуть набути громадянства України на таких підставах: за народженням, за територіальним походженням, внаслідок: прийняття до громадянства, поновлення у громадянстві, усиновлення, встановлення над дитиною опіки чи піклування, встановлення опіки над особою, визнаною судом недієздатною; у зв’язку з перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини, внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства, а також за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Для вирішення питання щодо набуття громадянства України іноземним громадянам необхідно звернутись до СГІРФО Косівського РВ УМВС з письмовим зверненням. Консультацію з цього питання можна отримати за телефонами: 2-21-64, 2-02-24.

Михайло РЕБЕНЧУК,
начальник СГІРФО Косівського РВ УМВС, майор міліції.

Share