Заява про наміри: очисні споруди біологічної очистки

Інвестор (замовник): головне управління регіонального розвитку і будівництва Івано-Франківської ОДА, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21. Місце розташування майданчика будівництва: с Баня-Березів Косівського району. Характеристика діяльності: очисні споруди біологічної очистки типу «Джерело» продуктивністю 3,0 м3/добу спортивного залу для школи І-ІІ ступенів в с. Баня-Березові.

До складу очисних споруд входять: первинний відстійник об’ємом 3,5 м3; біотенк об’ємом 3,5 м3; вторинний відстійник, об’ємом 0,79 м3; блок доочистки, 1 ємність об’ємом 4,12 м3; контактний колодязь;

Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних – відсутні, сировинних – відсутні, енергетичних — згідно ТУ, водних — відсутні.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі населених пунктів, фонове забруднення атмосферного повітря, віддаль до житлової забудови.

Необхідна еколого-інженерна підготовка: інженерно-геологічні вишукування, влаштування інженерних мереж.

Можливі впливи проектованої діяльності при будівництві і експлуатації на навколишнє середовище і види впливів на: геологічне середовище — відсутнє; повітряне середовище — викиди сірководню, метану; мікроклімат — немає; водне середовище — немає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — немає; навколишнє соціальне середовище — у випадку аварії; навколишнє техногенне середовище — немає.

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання: вивіз шламу і відпрацьованого активного мулу в місця, погоджені з райСЕС.

Обсяг виконання ОВНС: відповідно до вимог ДБН.А.2.2-1-2003.

Заява про екологічні наслідки

Будівництво очисних споруд з використанням нових біотехнологій очистки типу «Джерело» для забезпечення очистки стічних вод від спортивного залу ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Баня-Березові Косівського району.

Суттєві фактори, що можуть впливати на стан навколишнього середовища.

Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод у безіменний потік, який є притокою р. Ратунзява.

Оцінка рівня екологічного ризику.

Категорія небезпеки об’єкта — 4.

Перелік залишкових впливів.

Викиди метану в атмосферне повітря 0,0007 г/с, 0,021 т/рік.

Розрахункові максимальні приземні концентрації шкідливих речовин не перевищують ГДК для населених пунктів по всій території розсіювання і складають 0,4 долі ГДК. Аварійні викиди відсутні.

Кількість побутових стічних вод 3 м3/добу, 900 м3/рік з показниками забруднень після очистки: завислі речовини — 10,0 мг/л, мінералізація — 1000,0 мг/л, БСК5 — 3,0 мг/л, ХСК — 30,0 мг/л, АПАР — 0,10 мг/л, азот амонійний – 0,97 мг/л, залізо — 0,3 мг/л, нафтопродукти — 0,00 мг/л, нітрати — 40,0 мг/л, нітрити — 0,08 мг/л, сульфати — 100,0 мг/л, фосфати — 3,00 мг/л, хлориди — 300,0 мг/л. Стоки екологічно безпечні.

Осад, що утворився при роботі очисних споруд, який являє собою суміш піску, мінерального пилу, активного мулу з водою, і становить 2,40 кг/добу, 720 кг/рік, вивозять на підсушування на мулові майданчики діючих очисних споруд згідно з угодою.

Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю: дотримання технологічного регламенту процесу роботи ОС, дотримання технічних рішень, прийнятих у проекті, виконання технологічних інструкцій, вимог і правил безпеки, герметизація оглядових колодязів на мережі каналізації, герметизація всіх споруд, що входять до складу очисних споруд повної біологічної очистки.

Замовник гарантує виконання заходів з охорони навколишнього середовища передбачених наступною проектною документацією: робочий проект «Будівництв споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод об’єкта «Добудова спортивного залу для школи І-ІІ ступенів в с. Баня-Березові»; оцінка впливу на навколишнє середовище.

Замовник: ГУ регіонального розвитку і будівництва Івано-Франківської ОДА.

Share