Перебування іноземців в Україні

Реєстрацію іноземців та осіб без громадянства проводять органи охорони державного кордону на період короткотермінового перебування для іноземців та осіб без громадянства з країн з візовим порядком в’їзду на період дії візи, але не більше 6 місяців, для іноземців та осіб без громадянства з країн з безвізовим порядком в’їзду — на 90 днів, якщо інший термін не визначено у міжнародних угодах. Відмітка про реєстрацію дійсна на всій території держави, незалежно від місця проживання та мети перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні.

Для продовження терміну перебування звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення терміну дії реєстрації подаються до територіальних підрозділів Державного департаменту у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб за місцем проживання цих осіб.

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, — тягнуть за собою покарання адміністративного характеру. Громадяни України, які сприяють іноземцям та ОБГ перебувати в Україні з порушеннями правил перебування в нашій державі, також несуть адміністративні покарання відповідно до чинного законодавства та Кодексу України: «Про адміністративні правопорушення».

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов’язаних з їх виїздом з України.

Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне місце проживання або прибуття для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Для вирішення питання щодо надання дозволу на імміграцію в Україну іноземним громадянам необхідно звернутись до СГІРФО Косівського РВ УМВС з письмовим зверненням. Консультацію з цього питання можна отримати за телефонами: 2-21-64, 2-02-24.

М. РЕБЕНЧУК,
начальник СГІРФО
Косівського РВ УМВС,
майор міліції.

Share