Порушено дві кримінальні справи

Для людини, що працює, найважливішою турботою є рівень заробітної плати, від чого залежить добробут її та родини.

Згідно з статистичними даними, середньомісячна заробітна плата у 2010 році в районі становила 1750 грн. Значно нижча вона у працівників сільського та лісового господарства оптової та роздрібної торгівлі, транспорту.

На жаль, офіційна статистика не відображає дійсного стану справ у сфері оплати праці, у підприємствах приватного бізнесу більшість людей працює незареєстрованими у встановленому законодавством порядку.

Тому управління праці та соціального захисту населення ще раз нагадує роботодавцям про їх зобов’язання щодо виконання вимог законодавства про працю при оформленні на роботу найманих працівників, надання їм належних умов праці та дотримання мінімальних соціальних гарантій щодо оплати праці та сплати всіх передбачених законодавством соціальних внесків і платежів.

Недотримання або порушення законодавства про працю роботодавцями тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Але й наймані працівники повинні усвідомлювати, що запорукою їх соціального захисту, гарантованого державою, є легальна робота та офіційна заробітна плата. Якщо людина погоджується працювати нелегально і отримувати заробітну плату «у конверті», то цим позбавляє себе соціальної захищеності, гарантованої державою: на випадок безробіття; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; а також належної пенсії у майбутньому.

Для недопущення, попередження та соціального захисту працівників, за розпорядженням голови райдержадміністрації створено постійно діючу робочу група з представників контролюючих органів та виконавчої влади. Її основним завданням є перевірка та виявлення суб’єктів господарської діяльності, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин.

Основною метою таких перевірок є забезпечення конституційних прав громадян на працю, належні умови праці та її оплату не менше мінімальних гарантій, встановлених державою.

У 2010-му році було перевірено 190 суб’єктів господарської діяльності району. Виявлено 216 найманих працівників без оформлених трудових відносин із роботодавцями. Під час перевірок з 209-ма найманими працівниками було укладено трудові договори та зареєстровано їх у Косівському районному центрі зайнятості. Оформлення трудових відносин з працівниками дало змогу легалізувати 184,2 тис. грн. За результатами перевірок у суб’єктів підприємницької діяльності, де були виявлені порушення щодо легалізації праці, 5 матеріалів передано до правоохоронних органів, унаслідок чого порушено дві кримінальні справи. Також Територіальна державна інспекція праці передала 13 матеріалів перевірок до суду. До адміністративної відповідальності притягнуто 13 керівників. Слід зазначити, що більшість перевірених приватних підприємців, які використовують найману працю, ведуть недостовірний облік робочого часу, тобто працівники трудяться по 10-12 годин на добу, а оплата праці проводиться на рівні мінімальної заробітної плати.

Велику соціальну напругу у трудовому колективі викликають борги із заробітної плати. Наприклад, заборгованість із виплати заробітної плати у Косівському районному підприємстві «Райагроліс» станом на 1.01.2011 р. становила 171 тис. грн.

Василь ГАЛАМАСЮК,
заступник начальника, начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Косівської РДА.

Share