Розмежування земель державної та комунальної власності , як реалізація конституційних прав власності на землю територіальних громад

До початку земельної реформи усі землі України належали до державної власності. Після проголошення земельної реформи з’явились землі приватної власності. Також із становленням місцевого самоврядування в Україні, виникає необхідність у запровадженні комунальної власності на землі населених пунктів як інституту гарантування прав територіальних громад. Пункт 10 Перехідних положень Земельного кодексу України зазначає, що рішення про розмежування земель державної і комунальної власності в межах населених пунктів приймають відповідні сільські, селищні, міські ради за погодженням з органами виконавчої влади, а за межами населених пунктів — органи виконавчої влади за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.

Функцію з контролю за використанням земельних ресурсів набувають територіальні громади, при цьому відбувається процес формування та підсилення матеріальної бази місцевого самоврядування

Розмежування земель державної і комунальної власності здійснюється за проектами, які за замовленням відповідних сільських, селищних, міських рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій розробляють державні та інші землевпорядні організації. Витрати, пов’язані з розмежуванням земель державної і комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Значною мірою терміни проведення цих робіт залежать від фінансування їх місцевими бюджетами та Державним бюджетом України.

Недостатнє наповнення місцевих бюджетів та ненадходження фінансування цих коштів із державного бюджету не дає можливості проводити не тільки такі роботи по всій області, а й завершити ті, які мають бути базою для розроблення проектної документації із розмежування земель.

Управління Держкомзему у Косівському районі розробило та затвердило план-графік проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на 2011рік. Згідно розробленого плану-графіку проведення робіт з інвентаризації земель на 2011 рік планують проводити роботи у 5-ти місцевих радах, а саме: Косівській міській, Вижньоберезівській, Трацькій, Текучанській і Черганівській сільських радах. Загальний обсяг проведення робіт становить 6922,9 га, потреба коштів становить 1040 тис.грн. Завдання органів місцевого самоврядування — забезпечити фінансування цих робіт.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що визначення площ і місця розташування земель державної і комунальної власності дозволило б органам місцевого самоврядування планувати соціально-економічний розвиток населених пунктів, вони отримають можливість самостійно вирішувати питання використання фінансових надходжень з місцевого бюджету, використовувати їх для задоволення потреб територіальних громад, більш оперативно вирішувати питання використання земельних ділянок для соціальних потреб, при цьому зросте економічна відповідальність місцевих органів самоврядування за збереження, використання та охорону земель, що знаходяться у їхньому розпорядженні.

У даний час, відповідно до згаданих Перехідних положень Земельного кодексу України, що стосуються розмежування земель державної та комунальної власності, повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади. Однак це тільки перехідні положення… Тож органи місцевого самоврядування мають бути першочергово зацікавлені у проведенні розмежування земель у населених пунктах.

Роман БАРАНЮК,
начальник управління Держкомзему в Косівському районі.

Share