Нові правила для платників податків щодо ведення обліку доходів, витрат та інших показників

Інформує ДПІ: Нагадуємо!

31 січня 2011 закінчується термін подання:

  • податкового розрахунку земельного податку та/або податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності на 2011 рік;
  • розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на 2011 рік.


Нові правила для платників податків щодо ведення обліку доходів, витрат та інших показників

З ухваленням Податкового кодексу України вирішено ряд проблемних питань, які виникали при здійсненні органами державної податкової служби контрольних функцій. На законодавчому рівні закріплено обов’язок ведення платниками податків обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання вищезазначених документів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовують зазначені документи.

Також Кодекс визначає, що у разі ліквідації платника податків, вищенаведені документи за період його діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації, в установленому законодавством порядку передають до архіву. Впроваджена норма є важливим кроком у частині контролю за здійсненням платниками податків операцій із суб’єктами господарювання, які ухиляються від сплати податків і зборів. У разі незберігання платником податків передбачених законодавством документів протягом установлених термінів та/або ненадання контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю введено відповідальність у вигляді штрафу.

Для уникнення конфліктних ситуацій при проведенні документальних перевірок Кодекс передбачає обов’язок платника податків надавати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним.

Дозволяється отримання у платників податків належним чином завірених копій цих документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, або пов’язані з предметом перевірки.
Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

Чи потрібно фізичній особі – підприємцю, що перебуває на загальній системі оподаткування, подавати річну податкову декларацію про доходи, якщо протягом звітного року діяльність не проводилась?

Відповідно до пп. 177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України (далі — ПКУ), фізичні особи — підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у терміни, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначають авансові платежі з податку на доходи. Таким чином, фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про доходи, незалежно від того, проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні.

С. Будз,
завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи ДПІ.

Share