Мережа медичних закладів Косівського району

— Іване Васильовичу, розкажіть детальніше про мережу медичних закладів району.

— Медичну допомогу населенню району надають 55 лікувальних закладів, зокрема: Косівська ЦРЛ — 360 ліжок, Яблунівська РЛ — 100, Кутська МЛ — 85, Космацька ДЛ — 16, фтизіопульмонологічний диспансер — 80 ліжок, 10 лікарських амбулаторій, 9 з яких — на засадах загальної практики сімейної медицини та 40 ФАПів. Фінансове забезпечення – це завжди одне з найважливіших питань роботи закладів охорони здоров’я. За три останні роки обсяги видатків на охорону здоров’я району збільшилися в півтора раза.

Всього заклади охорони здоров’я району у 2007 році було профінансовано на суму 18 млн. 776,4 тис. грн., у 2008 році — на 33 млн. 527,2 тис. грн., на 2009 рік передбачено 39 млн. 299,8 тис. грн., в 2010 році — 43 млн. 847,9 тис. грн.

Видатки бюджетних коштів в розрахунку на одного жителя зросли з 211,5 грн. у 2007 році до 444,7 грн. у 2009 році.

Видатки на придбання продуктів харчування на один ліжко-день за останні два роки перевищують обласний показник.

Обсяги позабюджетних надходжень за останні два роки збільшилися (з 1969,0 тис. у 2008 р. до 2988,2 тис. — у 2009 р.). Всього за три останні роки — на загальну суму 7296,5 тис. грн.
В розрахунку на 1-го жителя у 2008 році залучено 22,3 грн. позабюджетних коштів, у 2009 році — 33,9 грн.

Для дотримання соціальних гарантій пільгової категорії населення в частині медикаментозного забезпечення виділено 76 тис. грн., що складає 21% від потреби. Для повного забезпечення цих видатків необхідно 825,6 тис. грн.

— Життя йде вперед і для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим потрібна відповідна матеріально-технічна база. Як змінилась вона за останній час?

— Завдяки активній позиції та підтримці районної державної адміністрації і районної ради, значно зміцнено матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, в тому числі в сільській місцевості.

Отримала нове приміщення лікарська амбулаторія в с. Яворові, проведено його реконструкцію за кошти районного бюджету, на що витрачено 37 тис. грн. На капітальний ремонт дитячого відділення використано 145 тис. грн., на реконструкцію терапевтичного відділення — 1000 грн.

За централізовані кошти МОЗ та ГУОЗ ОДА:

– обладнання для сільських лікарських амбулаторій і ФАПів на суму 279 тис. грн., автомобіль УАЗ, рентгенодіагностичний комплекс, електрокардіограф 5-канальний вартістю 18,8 тис. грн.,
монітор пацієнта і реанімаційно-хірургічний монітор, – триканальний ЕКГ, УЗД апарат та ін.

За кошти місцевого бюджету закуплено: цифровий рентгенапарат вартістю 400 тис. грн., концентратори кисню – 99, тис. грн., енцефалограф — 12,1 тис. грн., лапароскоп –150 тис. грн.,
УЗД-апарат — 95,7 тис. грн.

За кошти лікарні закупили: 3 концентратори кисню вартістю 95 тис. грн., 4 електрокардіографи — 22 тис. грн., аналізатор електролітів — 39,7 тис. грн. та ін.

За кошти Яблунівської РЛ закуплено: УЗД-апарат вартістю 97,5 тис. грн.

За рахунок спец коштів придбано: індикатор швидкості кровотоку вартістю 8 тис. грн., комп’ютери.

Як благодійна допомога надійшли: апарат для реанімації новонароджених (116,5 тис. грн.), 2 системи гемодіалізу (358,4 тис. грн.), система підготовки води для діалізу (270,3 тис. грн.),
отримано 4 автомобілі «Опель-Комбо» для Яблунівської РЛ, Космацької ДЛ, АЗПСМ сіл Рожнова та Соколівки.

— Напевне, найяскравішим показником роботи працівників охорони здоров’я є стан здоров’я населення. Що Ви можете сказати з цього приводу?

— Загальна захворюваність населення району за три останні роки виросла з 1705 до 1968,1 у 2009 році, однак тільки за останній 2009 рік цей показник є нижчим від середнього по області – 1935,8. Домінують у структурі захворюваності хвороби органів кровообігу, на другому місці – органів дихання, на третьому – органів травлення.

Відмічається і ріст первинної захворюваності з 767,1 в 2007 році до 919,5 в 2009 році, за 9 місяців цього року 593,7 на тис. населення. Ці показники за останні два роки знаходяться на рівні обласних (844,1 і 915,1).

Ріст свідчить про поліпшення роботи ланок первинної медико-санітарної допомоги.

— Яку допомогу надає хворим амбулаторно-поліклінічна служба?

— Кількість відвідувань лікарів району, разом зі стоматологами, становить 476188 проти 443514, а без стоматологів — 384794 проти 364772. Кількість відвідувань на одного жителя є нижчою від обласного показника 7,6 і становить у 2007-2009 роках відповідно 6,7-7,1-6,8. Знизився амбулаторний прийом у Брустурівській та Пістинській амбулаторіях.

Число обслужених лікарями викликів додому на 100 тис. населення за три звітні роки збільшилось на з 62,1 до 66,5, проте є значно нижчим від аналогічного показника в області — 88-90.

Всього у районі розгорнуто 108 ліжок денного стаціонару, в 2007 році їх було 72. Забезпеченість населення ліжками у денних стаціонарах на 10 тис. населення динамічно зростає з 8,1 У 2007 році до 12,2 у 2009 році (в області — 11,7). На третину збільшилася кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах поліклінік та лікарських амбулаторій — з 3276 до 4584 в 2009 році. Кількість хворих, пролікованих на одне ліжко з денним перебуванням виросла з 38,5 до 42,9. При обласному показнику — 37,9 на 1 ліжко.

Слід відмітити, що в амбулаторіях Соколівки, Пістиня, Шешорів, денні стаціонари використовують нераціонально. Порушується питання про відкриття денного стаціонару в Яворівській ЛА з 2011 року.

— Та найбільш кваліфіковану допомогу хворі отримують у стаціонарах.

Загальна кількість ліжок (641) не змінювалась протягом трьох останніх років. Забезпеченість населення району лікарняними ліжками становить 73,8 проти 89,5 по області. Рівень госпіталізації населення району стабільний і коливається від 19,9 в 2007 році до 19,6 в 2009 році.

Середня тривалість перебування хворих на ліжку стабільна — 11,9 днів.

Найнижчою є зайнятість пологових, інфекційних, дитячих ліжок.

Погано використовуються лікарняні ліжка в Космацькій СДЛ, де зайнятість лікарняного ліжка за 9 місяців цього року становить 182 дні.

— Які проблемні питання охорони здоров’я району?

— Насамперед, недостатній рівень фінансування заходів медичних програм. Не в повному обсязі дотримуються соціальні гарантій пільгових категорій громадян щодо медикаментозного забезпечення. Поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, особливо розташованих у сільській місцевості. Зростання смертності дітей першого року життя та перинатальної смертності. Високий показник інвалідності населення працездатного віку. Низький рівень профілактичних флюорографічних та медичних оглядів, зростання випадків деструктивних форм туберкульозу та занедбаних форм онкопатології.

— Якими є першочергові завдання у галузі охорони здоров’я нашого району?

Оптимізувати мережу закладів охорони здоров’я району та профіль ліжок в стаціонарах.

Акцентувати увагу первинної ланки медико-санітарної допомоги на роботу з диспансеризації населення з метою своєчасного виявлення та оздоровлення хворих з онкологічними, серцево-судинними хворобами, туберкульозом, цукровим діабетом.

Ініціювати в районній раді розгляд питання про відповідальність голів сільських рад за охорону здоров’я жителів своїх населених пунктів.

Продовжувати технічне оснащення закладів охорони здоров’я лікувально-діагностичною апаратурою, а для ЦРЛ придбати комп’ютерний томограф.

Активно впроваджувати в практику нові форми організації медичної допомоги та нові методики в діагностиці та лікуванні. Вжити заходів щодо поліпшення якості експертизи тимчасової втрати працездатності з метою зниження рівня первинної інвалідності населення району.

Провести реконструкцію котельні Космацької СДЛ, замінити старі зношені котли та теплотрасу.

Завершити перекриття даху дитячого корпусу, пошкодженого стихією 2008 року.

— Ми бажаємо вам успіхів у здійсненні накреслених планів і віримо, що у майбутньому працівники охорони здоров’я Косівського району досягнуть ще кращих успіхів у роботі.

Ярослав Тимофійчук.

Share