30 вересня – День усиновлення

Прийміть дитину у родину!

Системи виховання дітей-сиріт і догляд за ними в СРСР упродовж багатьох десятиліть формувалися і розвивалися на основі ідеї виховання дітей у державних установах: дитячих будинках, школах-інтернатах. Однак останнім часом зростає рівень розуміння необхідності радикального реформування цих систем і створення альтернативних структур.

Є певна закономірність: чим раніше і довше дитина залишається без батьківської опіки, тим складніше відбувається її соціалізація у дорослому житті. Адже життя без сім’ї, в умовах тривалої соціальної ізоляції, в замкнутому колективі, в якому перебувають вихованці інтернатів, обмежують розвиток особистості дитини. Таким дітям важко засвоювати соціальні ролі, у них практично немає уявлення про модель сім’ї, а також дуже низька мотивація до інтелектуального та морального самовдосконалення. Окрім того, феномен сирітства має і правові наслідки — порушується конституційне право дитини на сімейне виховання та батьківське піклування, яке є також одним з основних прав дитини, проголошених Конвенцією ООН про права дитини.

Відправляти дитину до інтернатного закладу треба у крайньому випадку. Подолати цю важливу проблему має організація сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формами якого є усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Внаслідок усиновлення дитина втрачає статус дитини-сироти і стає сином чи донькою.

Кількість українців, які бажають усиновити дитину, щороку зростає.
З числа дітей, які підлягають усиновленню та перебувають на обліку у службі у справах дітей Косівської райдержадміністрації, у 2009 році було усиновлено 7 осіб.

Служба у справах дітей РДА веде облік неповнолітніх, які можуть бути усиновлені, та осіб, які бажають усиновити дитину, здійснює постійний контроль за дотриманням прав дітей після усиновлення.

Однією із форм сімейного виховання сиріт є створення дитячих будинків сімейного типу. Йдеться про випадки, коли сім’я або особа добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 5 до 10 дітей на виховання та спільне проживання. Така форма створює оптимальні умови для підтримки соціально незахищених категорій дітей, передає їх на виховання у родину, де є тато і мама, брати і сестри.

У серпні 2008 року у місті Косові Юрій Іванович та Оксана Василівна Рубанюки створили дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ще одна форма сімейного виховання — прийомна сім’я (сім’я або особа, яка добровільно взяла від 1 до 4 дітей).

11 дітей-сиріт, які перебувають на обліку в службі у справах дітей Косівської РДА, влаштовані у прийомні сім’ї, 5 із них — у межах нашого району: троє — у прийомну сім’ю Григор’євих Володимира Петровича та Марії Степанівни, жителів села Розтоків, одна — у прийомну сім’ю Волощук Лариси Павлівни з міста Косова, одна — у прийомну сім’ю Ковальових Сергія Володимировича та Мар’яни Іванівни (село Старі Кути).

Прийомна сім’я є найефективнішою формою виховання дітей, які потребують опіки держави. Бо тільки у сім’ї закладаються світогляд, морально-естетичні ідеали, норми поведінки, трудові навики і усі ті якості, які становлять сутність людини. На формування особистості дитини впливає характер стосунків між батьками та всіма членами сім’ї, ставлення батьків-вихователів до праці, їх участь у суспільному житті. Тільки у сім’ї знедолені діти можуть відчути тепло, любов, батьківську турботу, отримають навики для майбутнього життя.

Із 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку, 79 влаштовані під опіку. Опікуни та піклувальники забезпечують захист основних прав та інтересів своїх підопічних, дбають про них, створюють необхідні побутові умови, забезпечують догляд та лікування, дбають про виховання, навчання та розвиток дітей, вчиняють правочини від імені та в інтересах підопічного.

Для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї призначається і виплачується державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Якщо дитина залишилася сиротою, або неможливо залишити її з батьками, є змога виховувати її у сімейному оточенні, завдяки усиновленню, встановленню опіки, піклування та взяттю під патронат (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

Дорогі батьки! Сироти мріють про щасливу сім’ю, сподіваються, що хтось їх полюбить по-справжньому і назве своїм сином чи донькою.

Зважтеся на цей крок! Ваша дитина на вас чекає!

Галина Мойсюк,
завідувач сектору з питань усиновлення, опіки, піклування та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей Косівської райдержадміністрації.

Share